Home
  Schietsport
  Disciplines
  Veiligheid
  Lid Worden
  Schietkalender
  Links
  Sponsoren
  KNSA
  Contact

  Aangesloten bij de KNSA en Basis gecertificeerd.

  Lid worden ?

  Tijdens het kenningsmakingsgesprek kunt u kenbaar maken lid te willen worden. Indien u daartoe besluit wordt u verzocht een aanmeldingsformulier in te vullen. Het ingevulde formulier geeft u aan het bestuur af.
  In de basis worden u de principes van de schietsport aangeleerd. Tevens kunt u in overleg met de trainer een keuze maken voor instructie pistool of geweer. Beide diciplines is natuurlijk ook mogelijk

  Het ingevulde aanmeldingsformulier tezamen met een recente pasfoto en een verklaring omtrent het gedrag (
  download hier
  ), aan te vragen via de gemeente waarin u woont, kan bij de secretaris worden ingeleverd. Tevens dient u hierbij het verschuldigde borggeld ad. 100 euro te voldoen.
  Nieuwe leden die reeds lid zijn van de KNSA moeten een kopie van hun verlof indienen, indien zij hierover beschikken.
  Na ontvangst van het aanmeldingsformulier vindt een beoordeling door het bestuur, in overleg met de trainer, plaats.


  Contributie:

  De contibutie bedraagt op dit moment 127,50 euro per jaar inclusief lidmaatschap van de KNSA.
  De contributie wordt aan het eind van het jaar tesamen met de verschoten munitie en kaarten in rekening gebracht.

  Indien U gaat schieten op de kleiduivenbaan in Delfzijl, dient U de verschoten munitie daar direct te voldoen.