Home
  Schietsport
  Disciplines
  Veiligheid
  Lid Worden
  Schietkalender
  Links
  Sponsoren
  KNSA
  Contact

  Aangesloten bij de KNSA en Basis gecertificeerd.

  Schietsport, sportschieten?

  Als lid van een schietvereniging word je door buitenstaanders nogal eens verkeerd ingeschat. Wat heeft schieten nu met sport te maken, velen zullen zelfs beweren dat het niets met sport te maken heeft. Dit is jammer, want juist deze sport kan je veel innerlijke rust geven, het ontspant en verhoogt je plezier wanneer de resultaten ook nog eens beter worden. Er bestaat een categorie mensen die puur voor hun plezier en ontspanning schieten maar een veel grotere groep bestaat uit serieuze en ambitieuze sportmensen die zoveel trainen om zich uiteindelijk met de besten te kunnen meten. Wie beoefenen de schietsport? Zoals u kunt zien wanneer u verder het WEB afspeurt en bij de pagina komt van de K.N.S.A. dat er een kleine 40.000 actieve sportschutters bestaan. Duizenden mannen en vrouwen in de leeftijd vanaf 15 tot 80 jaar, die elkaar in verenigingsverband treffen.

  Verenigingswapens


  Leden die geen “Verlof tot het voorhanden hebben van (vuur)wapens” bezitten mogen uitsluitend met verenigingswapens schieten.
  Deze wapens mogen alleen worden gebruikt nadat u als lid bent ingeschreven en na gebleken geschiktheid (zie ook
  lid worden

  ).
  De vereniging bezit voldoende kleinkaliber wapens voor hen die (nog) niet over een eigen wapen (kunnen/mogen) beschikken. Voor gebruik van verenigingwapens worden geen kosten in rekening gebracht.
  Voor grootkaliber geldt het volgende: Na, voldoende schietbeurten en gebleken geschiktheid mag u hiermee, na overleg met een basistrainer en iemand van het bestuur, schieten op de schietbaan in Delfzijl. Dit in verband met uw eigen en andermans veiligheid!
  Wedstrijden

  Wanneer u over voldoende schietervaring en een eigen wapen beschikt kunt u gaan deelnemen aan diverse wedstrijden. Er zijn wedstrijden op verenigings- districts- en nationaal niveau. Daarnaast organiseren verenigingen zogenaamde “open” wedstrijden.