Aangesloten bij de KNSA en Basis gecertificeerd.

Lid worden?

Tijdens het kenningsmakingsgesprek kunt u kenbaar maken lid te willen worden. Indien u daartoe besluit wordt u verzocht een aanmeldingsformulier in te vullen. Het ingevulde formulier geeft u aan het bestuur af.
In de basis wordt u de principes van de schietsport aangeleerd. Tevens kunt u in overleg met de trainer een keuze maken voor instructie pistool of geweer. Beide diciplines is natuurlijk ook mogelijk.

Het ingevulde aanmeldingsformulier tezamen met een recente pasfoto en een verklaring omtrent het gedrag (download hier), aan te vragen via de gemeente waarin u woont, kan bij de secretaris worden ingeleverd.
Nieuwe leden die reeds lid zijn van de KNSA moeten een kopie van hun KNSA licentiepas en verlof indienen, indien zij hierover beschikken.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier vindt een beoordeling plaats door het bestuur, in overleg met de trainer.

Contributie:

De contibutie bedraagt op dit moment €160 per jaar inclusief lidmaatschap van de KNSA (€42,50).
De contributie wordt aan het eind van het jaar tesamen met de verschoten munitie en kaarten in rekening gebracht.

Indien U gaat schieten op de kleiduivenbaan in Delfzijl, dient U de verschoten munitie daar direct te voldoen.